Fristen for alkolås i buss og minibuss nærmer seg!

Alle busser og minibusser registrert i Norge etter 1. januar 2019 og som
driver persontransport mot vederlag, skal være utstyrt med alkolås.

Kjøretøy registrert før 1. januar 2019 må få ettermontert alkolås innen
utgangen av 2023 eller tas ut av drift.

Ta kontakt med oss i dag for et godt tilbud på montering av Alkolås, eller mer info om service på din Alkolås.

Se forskrift om alkolås her. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-30-777

Hva er alkolås?
Alkolås er en teknisk enhet som vanligvis kobles til tenningssystemet, og som skal hindre at føreren skal kunne starte kjøretøyet med promille.
Alkolåsen består av et håndsett og en elektronisk boks (relé). På håndsettet er det et munnstykke som føreren må blåse i. Dersom føreren ikke avlegger pusteprøve eller alkolåsen måler promille over den definerte grenseverdien, vil kjøretøyet ikke kunne startes.

Hensikten med alkolås
Alkolås i kjøretøy er et trafikksikkerhetstiltak som skal redusere risikoen for at sjåfører kan kjøre under påvirkning av alkohol. Formålet med alkolås er å bedre tryggheten for passasjerene og på sikt redusere ulykker i trafikken.

Bruk av alkolås
Sjåføren må blåse i alkolåsen før kjøretøyet kan startes opp. Dersom føreren ikke avlegger pusteprøve eller alkolåsen måler promille over den definerte grenseverdien, blir alkolåsen låst for en kortere periode med en advarsel. Etter første ugyldige pusteprøve blir alkolåsen låst i noen minutter, og lenger for eventuelle nye ugyldige pusteprøver.

Data som lagres
Det er ikke tillatt å laste ned eller lagre data fra alkolåsen utover det som er nødvendig for å utføre service og vedlikehold. De tekniske dataene skal ikke være knyttet til førere og må slettes umiddelbart etter at nødvendig service og vedlikehold er gjennomført.

Andre innlegg