Robotgressklipper

Få plenen pen og klar for sensongen!

Som med alle teknologiske produkter, kan det oppstå problemer med robotklippere som kan kreve reparasjon eller service. I tillegg kan det være nødvendig med rutinemessig vedlikehold for å sikre at robotklipperen fungerer optimalt. Derfor er det viktig å velge en pålitelig og erfaren serviceleverandør når du kjøper en robotklipper.

 • Utkjøring til kunde (20km en vei fra utsalgsstedet)
 • Gjennomgang med kunde om plassering og ønsker
 • Installering av ladestasjon ved strømuttak
 • Installering av medfølgende avgrensingskabel
 • Test og demonstrasjon for kunden
 • Materiell som følger med pakken
 • Klipping av gress dersom dette ikke er gjort på forhånd (Maks 10 cm)
 • Installering av mer enn medfølgende avgrensingskabel. Kan suppleres mot listepris.
 • Installering av «Øyer». Det vil si hindringer eller objekter inne på plen som må avgrenses. Prisoverslag vil bli gitt av tekniker på stedet.
 • Flytting av objekter eller forbedring av gressplen i hendolhd til produktet
 • Installasjon av stikkontakt i nærheten av basestasjonen.
 • Stikkontakt er i nærheten av basestasjonen og ikke lenger borte ennmedfølgende strømkabel. Strømadapter monteres på vegg og skal være i beskyttet område for regn.
 • Gresset er klippet og helst 5cm og ikkelenger enn 10cm. Kuttet gress skal også være fjernet. Det bør også sjekkes om hekk bør klippes for at kabel skal bli lagt korrekt i avstand til hekk. Dette for å sikre korrekt installasjon av avgrensingskabelen.
 • Gressplen er tilstrekkelig jevn for å unngå skader eller problem på robotklipperen. Eks. Vanndammper, mose, røtter etc.
 • Kansellering må skje senest kl 12.00 dagen før avtalt installasjon. Blir det kansellering senere enn dette tilkommer 20% av avtalt installasjonskonstnad. 
 • Robotgressklipper skal settes på lading 1 dag før installasjon, så sant dette er mulig.
 • Det er kundens ansvar at plen tilfredstiller krav i henhold til innkjøpt robot.