Fristen for alkolås i buss og minibuss nærmer seg!

Fristen for alkolås i buss og minibuss nærmer seg!

Alle busser og minibusser registrert i Norge etter 1. januar 2019 og somdriver persontransport mot vederlag, skal være utstyrt med alkolås. Kjøretøy registrert før 1. januar 2019 må få ettermontert alkolås innenutgangen av 2023 eller tas ut av drift. Ta kontakt med...